Prevođenje

Prevod ovlašćenog sudskog prevodioca sa engleskog jezika na srpski jezik i obrnuto.

Stručni tekstovi iz oblasti:

 

  • prava
  • medicine
  • građevinarstva
  • elektrotehnike
  • mašinstva

Zvanični dokumenti:

 

  • izvodi
  • potvrde
  • uverenja
  • diplome