Strani jezici

Zašto da učiš strani jezik?

 

Putovanja – poznavanje i samo nekoliko reči jednog jezika može da utiče na odnos kada upoznate ljude iz drugih zemalja. Znanje jezika pomaže da se ruše barijere.

 

Posao  – Znanje jezika vam daje prednost u vašoj karijeri ukoliko želite da radite u međunarodnoj firmi ili kompaniji koja ima klijente i kontakte iz drugih država.

 

Muzika, film, umetnost i kultura – Ako volite književnost, filmove ili muziku iz drugih zemalja, učenje jezika će pomoći da lakše razumete i povežete se sa istomišljenicima.

 

Izazov – Možeš da naučiš fraze nekog stranog jezika, dostigneš kratke i brzo ostvarive ciljeve i na taj način uživaš u osećaju postignuća jer znaš kako da se predstaviš na stranom jeziku, znaš brojeve od 1-10 i ostale korisne fraze.

 

Koji jezik treba da učiš? Koji jezik je najlakši ili najteži?

 

Jezik koji je lak za učenje može biti onaj jezik koji je sličan vašem maternjem u pogledu zvukova, gramatike i vokabulara. Svaki učenik različito doživljava učenje jezika i svaki jezik je izazov za svakog pojedinca koji se upušta u avanturu učenja jednog stranog jezika.

 

Različiti jezici predstavljaju različite izazove za svakog pojedinca. Na primer, možda ćete sa lakoćom naučiti vokabular jezika dok ćete imati poteškoće sa izgovorom. Ipak, situacija može biti obrnuta kod učenja nekog drugog jezika.

 

Kako da naučite strani jezik?

 

Ne postoji jedna jedina metoda koja isključivo daje rezultate. Rezultati se najbolje postižu radom i trudom. Počnite već danas i zadajte sebi cilj. Konstantnim radom i trudom ćete postići rezultate,  naučićete jezik i proširićete svoje vidike.

 

Greške su takođe deo procesa učenja, ali iz grešaka se uči i na taj način znate na čemu treba više da poradite.

 

Nemojte se plašiti da započnete razgovor sa izvornim govornikom jezika koji učite. Vaš sagovornik će prepoznati vaš trud i razgovor će teći sa lakoćom.

 

Strani jezici u našoj ponudi