Engleski jezik – Mayfair Novi Sad

Zašto baš engleski jezik?

 

1. Engleski jezik je službeni u velikom broju zemalja. Procenjuje se da svaki dan 2 milijarde ljudi u svetu koristi engleski jezik za komunikaciju.

 

2. Engleski je dominantan poslovni jezik. U globalnom poslovnom okruženju, znanje engleskog jezika je postalo neophodno ukoliko želite da budete deo zajednice. Istraživanje iz celog sveta pokazuje da se prekogranična poslovna komunikacija najčešće sprovodi na engleskom jeziku. Zbog toga se značaj engleskog jezika na globalnom tržištu ne može zanemariti. Učenje engleskog jezika zaista može da promeni vaš život.

 

3. Većina svetskih filmova, knjiga i muzika su objavljeni na engleskom jeziku. Time što učite engleski jezik, imaćete pristup brojnim izvorima zabave i lakše ćete razumeti kulturološki aspekt jednog jezika.

 

4. Većina sadržaja na internetu je na engleskom jeziku. Znanje engleskog jezika će vam omogućiti pristup neverovatnom izvoru podataka  koji vam inače ne bi bili dostupni.

 

Iako je učenje bilo kog stranog jezika zahtevno i zahteva posvećenost, videćete da je takođe veoma vredno i da će vam pružiti brojne mogućnosti!

 

Pogledajte ponudu kurseva engleskog jezika u Mayfair centru za strane jezike